Các gói khóa học

E100K - Học Excel bài bản từ bắt đầu tới chuyên gia với 3 khóa học

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

1.700.000đ
1.000.000đ

CBOFL28 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - TPB 2023 Lớp 2

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
3.800.000đ

ERM-Lộ trình học Excel Online cùng MasterMOS Education

Combo 10 Khóa học

Giảng viên: 1

10.580.000đ
4.500.000đ

CB_OFLSQL - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - OFFLINE

Combo 5 Khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
4.500.000đ

CB_SQL01 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 1

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

1.800.000đ
1.200.000đ

CB_EXL03 - Excel Level 3 - Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

1.936.000đ
968.000đ

CBOFL22_Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard - MasterMOS K17

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
3.000.000đ

CBOFL20 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - NH TPBank 2022

Combo 5 Khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
3.500.000đ

CB_OFL15 - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - TPBank 2022

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
3.800.000đ

CB_OFL17 - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - MBB 2022

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

4.500.000đ
3.800.000đ

CBOFL16_Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard - MasterMOS K12

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
2.800.000đ

CBOFL14_Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard - Viettel Commerce 2022

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
2.800.000đ

CBOFL12 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - ngân hàng MBB 2022

Combo 5 Khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
3.500.000đ

CBOFL11 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - MasterMOS K52

Combo 6 Khóa học

Giảng viên: 1

4.500.000đ
3.800.000đ

CBOFL07 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - MasterMOS K51

Combo 7 Khóa học

Giảng viên: 1

6.000.000đ
3.800.000đ

CBOFL06_Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard - TH Food Chain 2022

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
2.800.000đ

CB_DAF01 - Nghề phân tích dữ liệu - nghề hot thời 4.0

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

599.000đ
19.000đ

CB_DN_SQL02_Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 2

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

1.500.000đ
1.200.000đ

CB_DBOFK11_Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.700.000đ
2.700.000đ

CB_VBA01 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - Level 1

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

1.800.000đ
968.000đ

CB_EXL02 - Excel Level 2 - Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

1.136.000đ
568.000đ

CB_OFL03 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - MasterMOS K50

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
3.700.000đ

CBO_EXL02_Học Excel cơ bản, nâng cao, chuyên sâu - gồm 3 khóa học Excel

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

3.136.000đ
1.568.000đ

CB_SQL03 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 3

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

1.500.000đ
1.200.000đ

CB_SQL02 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 2

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

1.500.000đ
1.200.000đ

CB_EXL01 - Excel Level 1 - Học Excel cho người mới bắt đầu

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

736.000đ
368.000đ

CB_OFL01 - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - NCB 2022

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

6.000.000đ
4.000.000đ

CB_OFL02 - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - PVCombank 2022

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

6.000.000đ
4.000.000đ