EXL04 - Excel Level 3 - Làm chủ mảng động và hàm mới trong Excel hiện đại (365-2021)

Làm chủ mảng động Dynamic Array và các hàm mới FILTER, SORT, SORTBY, UNIQUE, RANDARRAY, SEQUENCE, XLOOKUP trong Excel hiện đại (Excel 365 và Excel 2021 trở lên).
Ngọc Chiến MasterMOS
0 Đánh giá 69 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Giới thiệu về mảng động Dynamic Array trong Excel hiện đại (Excel 2016 trở lên).
 • Phân biệt sự khác nhau giữa Excel truyền thống (Legacy Excel) và Excel hiện đại (Dynamic Array Excel)
 • Làm chủ các hàm mới trong Excel hiện đại (Excel 2021 và Excel 365) như: SORT, SORTBY, UNIQUE, FILTER, SEQUENCE, MAXIFS, MINIFS, XLOOKUP, RANDARRAY,...

Giới thiệu khóa học

LÀM CHỦ MẢNG ĐỘNG VÀ HÀM MỚI TRONG EXCEL HIỆN ĐẠI (365-2021) 😊

Excel ngày càng cung cấp các tính năng hiện đại, giúp cho việc xử lý, phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng hơn với tất cả mọi người.

Khóa học sẽ giúp bạn:

 • Tìm hiểu về mảng động Dynamic Array trong Excel hiện đại (Excel 2016 trở lên)
 • Phân biệt sự khác nhau giữa Excel truyền thống (Legacy Excel) và Excel hiện đại (Dynamic Array Excel)
 • Làm chủ các hàm mới trong Excel hiện đại (Excel 2021 và Excel 365) như: SORT, SORTBY, UNIQUE, FILTER, SEQUENCE, MAXIFS, MINIFS, XLOOKUP, RANDARRAY,...

Khóa học chuyên sâu nhất Việt Nam về hàm và công thức Excel:

Hệ thống bài giảng được thiết kế khoa học, bài bản, đầy đủ, từ kiến thức nền tảng đến các kiến thức nâng cao, dành cho các học viên từ chưa biết gì để luyện tập thành thạo Hàm và công thức Excel.

Đối tượng học viên của khóa học:

Khóa học Excel này dành cho các học viên đã học xong khóa học "Thành thạo công thức và 120 hàm Excel phổ biến" của MasterMOS.

Người đã biết Excel:Khóa học này dành cho bạn để nâng cấp trình độ sử dụng hàm Excel của mình lên một tầm cao mới, chuyên nghiệp hơn.

Chuyên gia Excel: Hãy trải nghiệm khóa học để cảm nhận những kiến thức CHUYÊN SÂU, biến bạn từ Chuyên gia Excel thành Siêu nhân Excel.

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống học tập online LMS.TPDL.VN Học thử 4:52
 • Bài 2: Hướng dẫn cách download tài liệu thực hành khóa học trên LMS.PTDL.VN Học thử 0:58
 • Bài 3: Giới thiệu về khóa học Làm chủ mảng động và hàm mới trong Excel hiện đại
 • Bài 4: Giới thiệu về MasterMOS Education
 • Bài 5: Giới thiệu Giảng viên Ngọc Chiến MasterMOS 1:56
 • Bài 6: Giới thiệu Nhóm Facebook Cộng đồng học viên MasterMOS 1:06
 • Bài 7: Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên
 • Bài 8: Nội dung khóa học file Excel để bạn tiện tra cứu khi học tập
 • Bài 9: Download tài liệu đính kèm khóa học
 • Bài 10: Những phím tắt tiêu biểu hữu ích trong Excel
 • Bài 11: Cách kiểm tra phiên bản Excel bạn đang sử dụng 4:20
 • Bài 12: Kiểm tra mảng động Dynamic Array có sẵn dùng trên phiên bản Office của bạn hay không 6:55
 • Bài 13: Những thay đổi chính trong việc xử lý dữ liệu của Excel khi có Dynamic Array 10:16
 • Bài 14: Giới thiệu các khái niệm và định nghĩa về mảng động trong Excel hiện đại 4:29
 • Bài 15: Giới thiệu các hàm mới liên quan tới mảng động trong Excel hiện đại 3:41
 • Bài 16: Các đặc điểm của mảng động Dynamic Array 9:42
 • Bài 17: Cách sử dụng hàm FILTER trong Excel hiện đại - phần 1 11:20
 • Bài 18: Cách sử dụng hàm FILTER trong Excel hiện đại - phần 2 6:22
 • Bài 19: Cách sử dụng hàm SORT trong Excel hiện đại - phần 1 7:11
 • Bài 20: Cách sử dụng hàm SORT trong Excel hiện đại - phần 2 9:45
 • Bài 21: Cách sử dụng hàm SORTBY trong Excel hiện đại 8:48
 • Bài 22: Cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel hiện đại - phần 1 7:26
 • Bài 23: Cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel hiện đại - phần 2 6:50
 • Bài 24: Ví dụ Kết hợp các hàm FILTER, SORT, UNIQUE để phân tích dữ liệu 8:29
 • Bài 25: Hàm RANDARRAY (Excel 365/2021 trở lên) 2:20
 • Bài 26: Cách sử dụng hàm SEQUENCE trong Excel hiện đại - phần 1 9:08
 • Bài 27: Cách sử dụng hàm SEQUENCE trong Excel hiện đại - phần 2 10:00
 • Bài 28: Cách xử lý lỗi SPILL trong Excel, thường gặp với mảng động Dynamic Array 1:55
 • Bài 29: Cách xử lý lỗi CALC trong Excel, thường gặp với mảng động Dynamic Array 1:50
 • Bài 30: Hàm XLOOKUP (Excel 365, Excel 2021 trở lên) - phần 1 11:46
 • Bài 31: Hàm XLOOKUP (Excel 365, Excel 2021 trở lên) - phần 2 9:31
 • Bài 32: Hàm XLOOKUP (Excel 365, Excel 2021 trở lên) - phần 3 4:05
 • Bài 33: Hàm XMATCH (Excel 365, Excel 2021 trở lên) 8:25
 • Bài 34: Hàm MINIFS (Excel 365, Excel 2021 trở lên) - Hàm tìm số nhỏ nhất theo nhiều điều kiện 6:11
 • Bài 35: Hàm MAXIFS (Excel 365, Excel 2021 trở lên) - Hàm tìm số lớn nhất theo nhiều điều kiện 9:20
 • Bài 36: Hàm IFS (Excel 365, Excel 2021 trở lên) 8:55
 • Bài 37: Tìm hiểu về Multi và Scalar trong công thức Excel 7:01
 • Bài 38: Sự tương thích giữa các phiên bản Excel: Legacy Excel và Dynamic Array Excel 10:08
 • Bài 39: Sự thay đổi trong việc viết tham chiếu tương đối, tham chiếu tuyệt đối 6:02
 • Bài 40: Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm SUMIFS 10:34
 • Bài 41: Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm COUNTIFS 5:09
 • Bài 42: Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm VLOOKUP 4:22
 • Bài 43: Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm IF 5:45
 • Bài 44: Sử dụng mảng động Dynamic Array khi tham chiếu sang Sheet khác 4:15
 • Bài 45: Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm TRANSPOSE - chuyển đổi dòng/cột nhanh chóng 2:27
 • Bài 46: Sử dụng mảng động Dynamic Array với hàm FREQUENCY - thống kê phân nhóm dữ liệu 4:26
 • Bài 47: Data Validation dạng List sử dụng spill range 10:01
 • Bài 48: Data Validation dạng List loại bỏ dòng trống và dữ liệu trùng lặp 4:31
 • Bài 49: Data Validation dạng List phụ thuộc nhau 4:33
 • Bài 50: Tạo biểu đồ báo cáo động Dynamic Chart với Excel Dynamic Array 9:08
 • Bài 51: Tạo biểu đồ báo cáo động Dynamic Chart dùng Radio Button với Excel Dynamic Array 12:13
 • Bài 52: Tìm hiểu chuyên sâu về giá trị LOGIC TRUE và FALSE trong công thức Excel 2:52
 • Bài 53: Các phép toán với giá trị LOGIC TRUE và FALSE trong công thức Excel 3:48
 • Bài 54: Ứng dụng giá trị logic TRUE và FALSE trong hàm FILTER - loại bỏ giá trị 0 và blank 4:43
 • Bài 55: Ứng dụng giá trị logic TRUE và FALSE trong hàm FILTER - loại bỏ giá trị văn bản 2:53
 • Bài 56: Lọc dữ liệu nhiều điều kiện cùng xảy ra với hàm FILTER (AND Condition) - điều kiện trên một cột 6:55
 • Bài 57: Lọc dữ liệu nhiều điều kiện cùng xảy ra với hàm FILTER (AND Condition) - điều kiện trên nhiều cột 2:59
 • Bài 58: Lọc dữ liệu mở rộng điều kiện với hàm FILTER (OR Condition) 3:01
 • Bài 59: Nguyên tắc hoạt động của mảng trong Excel, ứng dụng phím F9 để tìm hiểu chi tiết hơn 7:24
 • Bài 60: Cách thức sử dụng kỹ thuật đặt tên mảng dữ liệu trong Excel 3:24
 • Bài 61: Sử dụng cú pháp nhập mảng để thêm giá trị cho đối số If_empty trong hàm FILTER 2:30
 • Bài 62: Sử dụng mảng dữ liệu và spill range để tìm TOP khách hàng linh hoạt với hàm LARGE và SMALL 8:51
 • Bài 63: Sắp xếp dựa trên nhiều cột Multi Sort dựa vào mảng dữ liệu 5:20
 • Bài 64: Hàm VLOOKUP trả nhiều cột kết quả cùng một lúc 3:00
 • Bài 65: Tìm hiểu về khái niệm Lifting trong công thức mảng Excel 4:25
 • Bài 66: Tìm hiểu về khái niệm Pairwise Lifting trong công thức mảng Excel, ví dụ ứng dụng Lifting và Pairwise Lifting 7:08
 • Bài 67: Tìm hiểu về khái niệm Broadcasting trong công thức mảng Excel 10:21
 • Bài 68: Ứng dụng khái niệm Broadcasting, Pariwise Lifting giải thích cách hoạt động các công thức và hàm mảng 7:49
 • Bài 69: Tìm hiểu về khái niệm implicit intersection 3:33
 • Bài 70: Chúng ta có cần nhập công thức mảng dạng CSE nữa hay không 2:49
 • Bài 71: Tìm các dòng dữ liệu duy nhất trên nhiều cột không đứng liền nhau 5:32
 • Bài 72: Sử dụng hàm FILTER kết hợp cả AND và OR trong điều kiện lọc dữ liệu 6:51
 • Bài 73: Tách dữ liệu phần số và phần chữ trong văn bản kết hợp nhiều hàm 7:10
 • Bài 74: Giới thiệu khóa học tiếp theo trong Lộ trình học Excel bài bản cùng MasterMOS

Thông tin giảng viên

Ngọc Chiến MasterMOS
5054 Học viên 69 Khóa học

Nguyễn Ngọc Chiến là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu và Tin học ứng dụng với các chứng chỉ Microsoft Technology Associate (về SQL Server và Python), Microsoft Data Analyst Associate (về Power BI), Microsoft Office Master, Microsoft Excel Expert của Microsoft. Chi tiết chứng chỉ của anh tại https://ptdl.vn/ccgv

Anh có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Card Product, Digital Banking, Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Anh có kinh nghiệm đào tạo tại 18 ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, viễn thông lớn nhất Việt Nam với trên 120 lớp OFFLINE/ZOOM, và trên 12000 học viên tại các hệ thống ONLINE như Edumall, Unica, Kyna, UB, LMS.PTDL.VN

Anh thường xuyên chia sẻ kiến thức về Excel trên Facebook và Tiktok, với tổng số người theo dõi lên tới 100.000 người.

Các doanh nghiệp tiêu biểu anh đã triển khai đào tạo: các ngân hàng VCB, BIDV, MBB, VIB, PVCombank, LPBank, TPBank, NCB, Oceanbank, công ty viễn thông Viettel Hà Nội, công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI, công ty bảo hiểm MB Ageas Life, công ty chuỗi thực phẩm TH, công ty xuất nhập khẩu Viettel Commerce, công ty dược phẩm Lục Tỉnh Delta, Tổng công ty hạ tầng mạng VNPTNet, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam VNBA.

Anh dày công xây dựng các khóa đào tạo để biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên dễ tiếp thu.

Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. 

Anh là Founder của MasterMOS Education.

 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

SQLMBB - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 28 Học viên
3.600.000đ
5.200.000đ
(-31%)
EDB - Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard K27 - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 12 Học viên
3.000.000đ
4.500.000đ
(-34%)
SQLK69 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 9 Học viên
3.600.000đ
5.200.000đ
(-31%)
SQL_NHS_MBB - Ghi lại lớp học SQL cho khối NHS MBB
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 24 Học viên
2.500.000đ
3.600.000đ
(-31%)
UEM - Ultimate Excel Mastery K26 - Ghi lại lớp OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 12 Học viên
3.000.000đ
4.500.000đ
(-34%)
768.000 1.536.000 -50%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 6 giờ 51 phút
Giáo trình: 74 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC