Card image cap
Phân tích dữ liệu, Data Analytics là gì

Phân tích dữ liệu là quá trình xác định, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu để khám phá thông tin hữu…

Card image cap
Nghề phân tích dữ liệu, hướng đi mới cho sinh viên kinh tế

Đối với những sinh viên các khối ngành kinh tế, nghề phân tích dữ liệu là một hướng đi mới có rất nhiều tương lai…

Card image cap
Nghề phân tích dữ liệu - Hướng đi mới cho nhân viên back office

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với việc chuyển đổi số mạnh mẽ và ứng dụng Robotics vào các quy trình lõi…

Card image cap
Vị trí công việc nghề Phân tích dữ liệu

Các phần sau đây nêu bật các vai trò khác nhau này trong dữ liệu và trách nhiệm cụ thể trong phạm vi tổng thể…

Card image cap
Nhiệm vụ của nhà phân tích dữ liệu - Data Analyst

Nhà phân tích dữ liệu là một trong những vai trò quan trọng trong tổ chức, người giúp khám phá và hiểu thông tin để…

Card image cap
Ứng dụng SQL và VBA vào xử lý, phân tích dữ liệu lớn, tự động hóa báo cáo trong Ngân hàng

Hiện nay, trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nhu cầu ra quyết định dựa trên dữ liệu và tự động hóa…