EXL02 - Excel Level 2 - Quản lý dữ liệu và làm báo cáo nhanh với Excel

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo trên Excel là một kỹ năng rất quan trọng bạn cần phải thành thạo khi làm chủ Excel. Với khóa học này, MasterMOS Education sẽ hướng dẫn bạn từng bước thành thạo kỹ năng này.
Ngọc Chiến MasterMOS
0 Đánh giá 205 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên tự tin làm các loại báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc để sẵn sàng học các kỹ năng chuyên sâu
 • Học viên sẵn sàng tham dự khóa học “Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard”
 • Học viên sẵn sàng tham dự khóa học “Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ thực tế”.

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học "Quản lý dữ liệu và làm báo cáo nhanh với Excel"

 • Khóa học “Excel nâng cao – Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel” giúp bạn làm chủ Excel ở mức độ cao cấp.
 • Khóa học cung cấp một hệ thống kiến thức chi tiết, đầy đủ, giúp bạn biết mọi “ngóc ngách” của Excel.
 • Sau khi học xong, bạn sẽ làm được mọi việc với Excel.
 • Khóa học giúp bạn tự tin và tỏa sáng trong công việc.

Đối tượng học viên khoá học "Quản lý dữ liệu và làm báo cáo nhanh với Excel"

 • Học viên đã có thời gian làm việc với Excel từ 6 tháng trở lên,
 • Học viên đã biết cách thức sử dụng Excel ở mức độ cơ bản.
 • Học viên muốn làm chủ Excel ở cấp độ cao hơn, sâu hơn.
 • Học viên muốn ứng dụng Excel để quản lý dữ liệu hiệu quả.

Nội dung tóm tắt khóa học “Quản lý dữ liệu và làm báo cáo nhanh với Excel”

 • Giới thiệu Mô hình để làm báo cáo tự động trên Excel.
 • Sau khi hiểu mô hình, học viên học cách để chuẩn bị dữ liệu trên Excel.
 • Sử dụng các công thức và hàm để tổng hợp dữ liệu,
 • Cách dùng công cụ Pivot Table.
 • Học các kỹ năng vẽ biểu đồ, sử dụng định dạng có điều kiện Conditional Formating.
 • Hiểu đầy đủ về các loại công thức trong Excel, ứng dụng các hàm chuyên sâu.
 • Kết hợp SUMIFS với INDEX và MATCH, kết hợp sử dụng OFFSET, MATCH và COUNTIF…
 • Kỹ năng tùy biến biểu đồ, giới thiệu cơ bản cách làm báo cáo Dashboard.
 • Các ví dụ được minh họa cụ thể trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Bất kỳ học viên của lĩnh vực nào cũng có thể theo học.

Lợi ích sau khóa học "Quản lý dữ liệu và làm báo cáo nhanh với Excel"

 • Học viên tự tin làm các loại báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc để sẵn sàng học các kỹ năng chuyên sâu
 • Học viên sẵn sàng tham dự khóa học “Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard”
 • Học viên sẵn sàng tham dự khóa học “Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ thực tế”.

Yêu cầu đầu vào của khóa học "Quản lý dữ liệu và làm báo cáo nhanh với Excel"

 • Học viên có Laptop hoặc Desktop cài sẵn Microsoft Excel phiên bản từ 2013 trở lên.
 • Khuyến khích học viên sử dụng phiên bản Microsoft Excel 2016, 2019, Microsoft 365
 • Khuyến khích học viên đã học khóa “Excel Level 1 – Học Excel cho người mới bắt đầu”

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập online LMS.PTDL.VN 4:52
 • Bài 1.2: Hướng dẫn cách Download Tài liệu thực hành khóa học trên LMS.PTDL.VN 0:58
 • Bài 1.3: Giới thiệu khóa học và các tài liệu đính kèm khóa học 9:59
 • Bài 2: Giới thiệu Giảng viên Ngọc Chiến MasterMOS 1:56
 • Bài 3: Download tài liệu đính kèm khóa học
 • Bài 4: Nhóm Facebook hỗ trợ học viên
 • Bài 5: Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên
 • Bài 6: Lớp chọn thời gian báo cáo 8:57
 • Bài 7: Lớp dữ liệu thô 2:57
 • Bài 8: Lớp báo cáo tổng hợp dạng bảng biểu MI (Management Information) Report 5:18
 • Bài 9: Lớp báo cáo dạng biểu đồ, hình vẽ sinh động – Dashboard Report 7:44
 • Bài 10: Các kiểu dữ liệu trên Excel 0:54
 • Bài 11: Nhập dữ liệu chuẩn dạng chữ, dạng số, dạng ngày giờ 12:53
 • Bài 12: Nhập dữ liệu chuẩn dạng phân số, dạng phần trăm 6:03
 • Bài 13: Nhập dữ liệu kiểu tùy biến – Custom Format 11:31
 • Bài 14: Nhập dữ liệu cùng lúc vào nhiều ô dữ liệu 4:51
 • Bài 15: Nhập dữ liệu sử dụng Form nhập dữ liệu Data Form 6:14
 • Bài 16: Nhập dữ liệu tự động với Recommend List 4:30
 • Bài 17: Nhập dữ liệu tự động với Fill Handle – Auto Fill 4:03
 • Bài 18: Nhập dữ liệu tự động với Fill Series 10:17
 • Bài 19: Nhập dữ liệu tự động với Flash Fill 5:24
 • Bài 20: Nhập dữ liệu tự động với Custom List 4:23
 • Bài 21: Ràng buộc nhập dữ liệu dạng số nguyên, số thập phân 9:14
 • Bài 22: Ràng buộc nhập dữ liệu dạng ngày, giờ 4:53
 • Bài 23: Ràng buộc nhập dữ liệu dạng Danh sách, theo độ dài của dữ liệu 8:20
 • Bài 24: Ngăn ngừa nhập trùng dữ liệu, ràng buộc nhập dữ liệu theo định dạng cho trước 12:03
 • Bài 25: Nhập dữ liệu từ nguồn bên ngoài_File text dạng txt, csv 5:56
 • Bài 26: Nguồn dữ liệu là file text dạng txt, csv trên Office 2019, Office 365 sử dụng cách mở file truyền thống
 • Bài 27: Nguồn dữ liệu là file text dạng txt, csv trên Office 2019, Office 365 sử dụng Power Query
 • Bài 28: Nhập dữ liệu từ nguồn bên ngoài_Từ Access, SQL Server, Oracle, IBM NetEtza 7:16
 • Bài 29: Làm sạch dữ liệu trên Excel_Xóa bỏ dữ liệu bị trùng lặp, sử dụng Text to Column 7:48
 • Bài 30: Làm sạch dữ liệu trên Excel_Thay đổi định dạng chữ, xóa dấu cách thừa 1:48
 • Bài 31: Bài thực hành tổng hợp_Tính số tiền trả góp hàng tháng để vay mua ô tô 11:11
 • Bài 32: Các thành phần của công thức Excel 3:28
 • Bài 33: Toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi văn bản, toán tử tham chiếu 4:36
 • Bài 34: Thứ tự ưu tiên toán tử trong công thức Excel 2:29
 • Bài 35: Cách nhập hàm Excel và sử dụng hàm lồng nhau trong công thức 5:28
 • Bài 36: Tham chiếu sử dụng trong công thức kiểu A1 3:21
 • Bài 37: Tham chiếu đến ô hoặc vùng dữ liệu tại Sheet khác trong 1 file Excel 5:11
 • Bài 38: Tham chiếu tương đối, tham chiếu tuyệt đối, tham chiếu hỗn hợp 4:40
 • Bài 39: Tham chiếu kiểu 3D – Viết công thức tính toán giá trị từ nhiều sheet 4:45
 • Bài 40: Tham chiếu kiểu R1C1 – khi tiêu đề của cột cũng trở thành dạng số 10:59
 • Bài 41: Tham chiếu từ các file Excel khác bên ngoài 5:58
 • Bài 42: Name Manager_Các cách thức đặt tên vùng, sheet dữ liệu, quản lý các vùng dữ liệu đã đặt tên 6:42
 • Bài 43: Name Manager_Sử dụng tên động – Dynamic name range 2:35
 • Bài 44: Tổng quan về công thức mảng trong Excel 7:19
 • Bài 45: Các ví dụ sử dụng công thức mảng trong Excel 15:44
 • Bài 46: Thủ thuật_Hiện công thức thay vì kết quả của công thức, ẩn hoặc hiện giá trị 0 3:54
 • Bài 47: Thủ thuật_Tránh những lỗi thường gặp khi tạo công thức 3:43
 • Bài 48: Bài tập tổng hợp_Tính số tiền lãi tiết kiệm theo hình thức lãi nhập gốc quay vòng 4:56
 • Bài 49: Các hàm tính toán, tổng hợp dữ liệu, hàm logic, hàm xử lý chuỗi cơ bản 1:23
 • Bài 50: Các hàm xử lý chuỗi nâng cao_HÀM PROPER, FIND, SUBSTITUE, SEARCH, REPLACE, LEN 13:11
 • Bài 51: Các hàm tổng hợp dữ liệu nâng cao_Hàm SUMPRODUCT và hàm SUBTOTAL 6:09
 • Bài 52: Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm VLOOKUP, HLOOKUP 8:16
 • Bài 53: Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm MATCH, INDEX 7:21
 • Bài 54: Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm INDIRECT 4:07
 • Bài 55: Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm OFFSET 8:13
 • Bài 56: Các hàm tìm kiếm và tham chiếu nâng cao_Hàm CHOOSE, ROW, COLUMN 7:01
 • Bài 57: Các hàm xác định thứ tự_SMALL, LARGE, RANK 6:58
 • Bài 58: Bài tập tổng hợp_Tạo danh sách phụ thuộc lẫn nhau (Chương 1) 10:25
 • Bài 59: Bài tập tổng hợp_Tạo danh sách phụ thuộc lẫn nhau (Chương 2) 10:20
 • Bài 60: Sắp xếp theo một chiều, nhiều chiều với Custom Sort 4:47
 • Bài 61: Sắp xếp theo màu sắc, sắp xếp đảo ngược danh sách 3:55
 • Bài 62: Tổng quan về lọc dữ liệu với Auto Filter 4:49
 • Bài 63: Lọc dữ liệu với dữ liệu dạng số và chữ, và ngày tháng 4:40
 • Bài 64: Tổng quan về lọc dữ liệu với Advance Filter 4:05
 • Bài 65: Lọc dữ liệu với Advance Filter sử dụng AND, OR và công thức 5:52
 • Bài 66: Các dạng biểu đồ thường dùng và trường hợp áp dụng 4:50
 • Bài 67: Sự khác nhau trong cách vẽ biểu đồ giữa các phiên bản Excel 2010, 2013, 2016 3:24
 • Bài 68: Những bước cơ bản để vẽ biểu đồ và tùy biến biểu đồ – Chương 1 0:42
 • Bài 69: Những bước cơ bản để vẽ biểu đồ và tùy biến biểu đồ – Chương 2 15:16
 • Bài 70: Biểu đồ hai trục tung 4:38
 • Bài 71: Kết hợp nhiều loại biểu đồ trên một đồ thị 2:57
 • Bài 72: Báo cáo Dashboard_Nguyên tắc tùy biến biểu đồ nhấn mạnh vào thông tin cần truyền đạt 5:12
 • Bài 73: Báo cáo Dashboard_Cách tùy biến biểu đồ 14:00
 • Bài 74: Tạo một báo cáo tổng hợp dạng Pivot Table cơ bản 1:10
 • Bài 75: Pivot Table nâng cao_Báo cáo nhiều lớp Multi-level Pivot Table 4:36
 • Bài 76: Pivot Table nâng cao_Thay đổi cách thức hiển thị kết quả của Pivot Table trong tab Layout 6:15
 • Bài 77: Cập nhật Pivot Table tự động với nguồn dữ liệu dạng Table 5:02
 • Bài 78: Nhóm các kết quả của Pivot Table – Group Pivot Table Items 6:40
 • Bài 79: Trường/dòng tính toán thêm – Calculated Field/Item 3:53
 • Bài 80: Tùy chọn hiển thị kết quả tính toán của Pivot Table – Show Value As 4:25
 • Bài 81: Tạo biểu đồ dạng Pivot Chart 3:48
 • Bài 82: Tạo bộ lọc dạng Slicers và Timeline 10:15
 • Bài 83: Một số kiểu định dạng có điều kiện cơ bản 0:47
 • Bài 84: Quản lý các Rule định dạng có điều kiện 3:57
 • Bài 85: Nâng cao_Tìm bản ghi trùng, so sánh 2 list, định dạng màu sắc khác nhau cho dòng 9:44
 • Bài 86: Một số nguyên tắc xây dựng báo cáo Dashboard 8:00
 • Bài 87: Bảo vệ trang tính, bảng tính bằng mật khẩu 5:35
 • Bài 88: Giới hạn ô dữ liệu được phép nhập dữ liệu vào 5:34
 • Bài 89: Giới thiệu khóa học Làm báo cáo Excel Dashboard 8:54
 • Bài 90: Bố cục khóa học Làm báo cáo Excel Dashboard 5:26
 • Bài 91: Giới thiệu tài liệu của khóa học Làm báo cáo Excel Dashboard 1:41
 • Bài 92: Video 40s giới thiệu khóa học Làm báo cáo Excel Dashboard 0:40

Thông tin giảng viên

Ngọc Chiến MasterMOS
5169 Học viên 69 Khóa học

Nguyễn Ngọc Chiến là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu và Tin học ứng dụng với các chứng chỉ Microsoft Technology Associate (về SQL Server và Python), Microsoft Data Analyst Associate (về Power BI), Microsoft Office Master, Microsoft Excel Expert của Microsoft. Chi tiết chứng chỉ của anh tại https://ptdl.vn/ccgv

Anh có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Card Product, Digital Banking, Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Anh có kinh nghiệm đào tạo tại 18 ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, viễn thông lớn nhất Việt Nam với trên 120 lớp OFFLINE/ZOOM, và trên 12000 học viên tại các hệ thống ONLINE như Edumall, Unica, Kyna, UB, LMS.PTDL.VN

Anh thường xuyên chia sẻ kiến thức về Excel trên Facebook và Tiktok, với tổng số người theo dõi lên tới 100.000 người.

Các doanh nghiệp tiêu biểu anh đã triển khai đào tạo: các ngân hàng VCB, BIDV, MBB, VIB, PVCombank, LPBank, TPBank, NCB, Oceanbank, công ty viễn thông Viettel Hà Nội, công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI, công ty bảo hiểm MB Ageas Life, công ty chuỗi thực phẩm TH, công ty xuất nhập khẩu Viettel Commerce, công ty dược phẩm Lục Tỉnh Delta, Tổng công ty hạ tầng mạng VNPTNet, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam VNBA.

Anh dày công xây dựng các khóa đào tạo để biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên dễ tiếp thu.

Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. 

Anh là Founder của MasterMOS Education.

 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

SQLMBB - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 63 Học viên
3.600.000đ
5.200.000đ
(-31%)
EDB - Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard K27 - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 12 Học viên
3.000.000đ
4.500.000đ
(-34%)
SQLK69 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 9 Học viên
3.600.000đ
5.200.000đ
(-31%)
SQL_NHS_MBB - Ghi lại lớp học SQL cho khối NHS MBB
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 24 Học viên
2.500.000đ
3.600.000đ
(-31%)
UEM - Ultimate Excel Mastery K26 - Ghi lại lớp OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 12 Học viên
3.000.000đ
4.500.000đ
(-34%)
568.000 1.136.000 -50%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 8 giờ 56 phút
Giáo trình: 94 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC