EXL01 - Excel Level 1 - Học Excel bài bản cho người mới bắt đầu

Khóa học Excel được tiếp cận theo hướng đầy đủ, chi tiết theo từng nhóm tác vụ trong Excel, đảm bảo học viên tự tin làm chủ Excel sau khi học xong. Các nhóm tác vụ trong Excel như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View.
Ngọc Chiến MasterMOS
0 Đánh giá 211 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên tự tin làm chủ phần mềm Excel.
 • Giải quyết được các yêu cầu công việc liên quan đến việc sử dụng Excel.
 • Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc, bài bản, đầy đủ
 • Học viên sẵn sàng học thêm các kiến thức trong khóa học Excel nâng cao.

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Khóa học dành cho người chưa từng tiếp xúc với Excel để học và làm chủ Excel.
 • Khóa học xây dựng đầy đủ, chi tiết theo từng nhóm tác vụ trong Excel.
 • Các nhóm tác vụ trong Excel như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View.
 • Các nhóm tác vụ được giới thiệu ở mức độ bài bản, dễ theo dõi.
 • Các tính năng ẩn dấu đằng sau các tác vụ sẽ được giới thiệu trong khóa học nâng cao.
 • Khóa học phù hợp cho học viên của tất cả các lĩnh vực có thể theo học.

Đối tượng học viên khoá học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Người mới đi làm công việc văn phòng
 • Người chưa có nhiều kiến thức để làm việc với phần mềm Excel
 • Sinh viên mới ra trường cần trang bị kỹ năng Excel
 • Bất kỳ ai muốn học Excel một cách bài bản,
 • Bất kỳ ai muốn nâng cao kinh nghiệm làm việc với phần mềm EXCEL.

Lợi ích sau khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Học viên tự tin làm chủ phần mềm Excel.
 • Giải quyết được các yêu cầu công việc liên quan đến việc sử dụng Excel.
 • Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc, bài bản, đầy đủ
 • Học viên sẵn sàng học thêm các kiến thức trong khóa học Excel nâng cao.

Yêu cầu đầu vào của khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Học viên có phần mềm Microsoft Excel phiên bản từ 2013 trở lên.
 • Khuyến khích học viên sử dụng Office 2016, 2019, Microsoft 365.

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập online LMS.PTDL.VN Học thử 4:52
 • Bài 1.2: Hướng dẫn cách Download Tài liệu thực hành khóa học trên LMS.PTDL.VN Học thử 0:58
 • Bài 1.3: Giới thiệu khóa học 10:45
 • Bài 2: Giới thiệu Giảng viên Ngọc Chiến MasterMOS Học thử 1:56
 • Bài 3: Giới thiệu cách sử dụng tài liệu, file lý thuyết, bài tập 6:07
 • Bài 4: Download tài liệu đính kèm khóa học
 • Bài 5: Nhóm Facebook hỗ trợ học viên
 • Bài 6: Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên
 • Bài 7: Các thành phần chính của bảng tính Excel 6:34
 • Bài 8: Các TAB chính trên thanh RIBBON 3:29
 • Bài 9: Tìm hiểu về TAB ngữ cảnh 2:20
 • Bài 10: Tìm hiểu về Group/Command/ một số câu hỏi với Ribbon 4:33
 • Bài 11: Một số thao tác cơ bản với Excel 9:28
 • Bài 12: Tạo mới văn bản sử dụng chuột, phím tắt và phím ALT 3:31
 • Bài 13: Mở một văn bản có sẵn 3:20
 • Bài 14: Sử dụng chức năng lưu file SAVE và SAVE AS 5:14
 • Bài 15: Sử dụng chức năng kiểm tra văn bản Check for Issue và Document Properties 3:27
 • Bài 16: Sử dụng chức năng xuất bản và tùy chọn cho Excel: EXPORT, CLOSE, EXCEL OPTION 4:30
 • Bài 17: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FILE 9:04
 • Bài 18: Những lệnh sử dụng chuột phải với Sheet 11:30
 • Bài 19: Nhóm lệnh Clipboard bao gồm Cut, Copy, Paste, Format Painter 7:44
 • Bài 20: Nhóm lệnh chỉnh sửa Font chữ 3:52
 • Bài 21: Nhóm lệnh căn chỉnh vị trí Alignment 7:01
 • Bài 22: Nhóm lệnh định dạng dữ liệu Format Number 9:06
 • Bài 23: Sử dụng định dạng có điều kiện Conditional Formatting 6:49
 • Bài 24: Định dạng dữ liệu theo dạng bảng – Table 7:01
 • Bài 25: Sử dụng kiểu cho ô dữ liệu Cell Styles và thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng 4:28
 • Bài 26: Sử dụng tính năng tự động điền Fill Series và Autofill 8:12
 • Bài 27: Sử dụng chức năng lọc và sắp xếp dữ liệu Sort & Filter 9:05
 • Bài 28: Sử dụng chức năng Tìm kiếm và thay thế Find & Replace 8:33
 • Bài 29: Sử dụng chức năng Đi tới các vùng dữ liệu Go to và Go to Special 3:20
 • Bài 30: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB HOME 21:16
 • Bài 31: Sử dụng chức năng tạo báo cáo nhanh PivotTable và Recommended PivotTable 7:30
 • Bài 32: Cách chèn các đối tượng hình ảnh, đồ họa Picture – Shapes – SmartArt 10:29
 • Bài 33: Vẽ biểu đô và tùy chỉnh biểu đồ Chart 15:16
 • Bài 34: Vẽ đường biểu đồ xu hướng trong một ô dữ liệu Sparklines 5:40
 • Bài 35: Sử dụng tính năng siêu liên kết Hyperlink 9:06
 • Bài 36: Chèn tiêu đề đầu trang và chân trang Header & Footer 5:30
 • Bài 37: Chèn đối tượng văn bản và đối tượng khác Text box và Object 3:17
 • Bài 38: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB INSERT 15:30
 • Bài 39: Sử dụng tính năng thiết lập khổ giấy, căn lề Themes – Margins – Orientation 6:47
 • Bài 40: Sử dụng thiết lập vùng in Size và Print Area 4:48
 • Bài 41: Sử dụng tính năng năng ngắt trang và in lặp lại tiêu đề Page Breaks và Print Titles 10:19
 • Bài 42: Sử dụng tính năng làm vừa vặn trang in Scale to fit và Sheet Options 5:08
 • Bài 43: Sử dụng tính năng in và xem trước khi in Print và Print Preview 7:21
 • Bài 44: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB PAGE LAYOUT 8:48
 • Bài 45: Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ kết hợp, thứ tự tính toán, và cách nhập địa chỉ linh hoạt với phím F4 12:39
 • Bài 46: Hai cách nhập hàm và cách tự học kiến thức hàm với bất kỳ hàm nào 9:21
 • Bài 47: Các hàm LOGIC: IF, AND, OR, NOT, HÀM LỒNG NHAU 6:57
 • Bài 48: Các hàm xử lý chuỗi: LEFT, MID, RIGHT, TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEN 7:39
 • Bài 49: Các hàm tính toán tổng hợp: SUM, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF, COUNIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNIFS, AVERAGEIFS 13:05
 • Bài 50: Cách đặt tên vùng dữ liệu và giới thiệu một số hàm Toán học, hàm tìm kiếm, hàm thời gian 7:51
 • Bài 51: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FORMULAS 15:30
 • Bài 52: Cách import dữ liệu từ 1 file Text 5:51
 • Bài 53: Sử dụng tính năng lấy dữ liệu từ bên ngoài vào Excel Get External Data, Sort & Filter, Text to Columns 5:44
 • Bài 54: Sử dụng tính năng loại bỏ trùng lặp Remove Duplicate và chuẩn hóa việc nhập dữ liệu Data Validation 8:01
 • Bài 55: Sử dụng tính năng tạo tổng con và nhóm dữ liệu Sub Total và Group, Ungroup 6:02
 • Bài 56: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab DATA 7:37
 • Bài 57: Thêm Comment vào ô dữ liệu 4:01
 • Bài 58: Các chế độ VIEW, tùy chọn trong SHOW và ZOOM 6:18
 • Bài 59: Sử dụng đóng băng màn hình Freeze Panes 5:01
 • Bài 60: Sử dụng tính năng phân chia màn hình, thêm màn hình với Split, New Windows 3:35
 • Bài 61: Cách mở tab nâng cao DEVELOPER, giới thiệu về Macro và VBA 8:29
 • Bài 62: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab REVIEW, VIEW 6:53
 • Bài 63: Tùy biến thanh Ribbon và Quick Access Toolbar 10:15
 • Bài 64: Chứng chỉ MOS là gì 0:40
 • Bài 65: Sự cần thiết sở hữu chứng chỉ MOS 0:41
 • Bài 66: Các cấp độ chứng chỉ MOS 1:02
 • Bài 67: Thời gian làm bài và điểm đỗ chứng chỉ 2:05
 • Bài 68: Giới thiệu giao diện bài thi MOS Excel 2013 8:07
 • Bài 69: Cài đặt GMETRIX 11:29
 • Bài 70: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 1 16:16
 • Bài 71: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 2 13:07
 • Bài 72: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 3
 • Bài 73: Những việc cần làm để chuẩn bị thi MOS 2:31
 • Bài 74: Kinh nghiệm chuẩn bị thi 3:14
 • Bài 75: Chiến lược làm bài thi thật MOS 4:07
 • Bài 76: Hỗ trợ sau khóa học từ Giảng viên 1:01

Thông tin giảng viên

Ngọc Chiến MasterMOS
5054 Học viên 69 Khóa học

Nguyễn Ngọc Chiến là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu và Tin học ứng dụng với các chứng chỉ Microsoft Technology Associate (về SQL Server và Python), Microsoft Data Analyst Associate (về Power BI), Microsoft Office Master, Microsoft Excel Expert của Microsoft. Chi tiết chứng chỉ của anh tại https://ptdl.vn/ccgv

Anh có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Card Product, Digital Banking, Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Anh có kinh nghiệm đào tạo tại 18 ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, viễn thông lớn nhất Việt Nam với trên 120 lớp OFFLINE/ZOOM, và trên 12000 học viên tại các hệ thống ONLINE như Edumall, Unica, Kyna, UB, LMS.PTDL.VN

Anh thường xuyên chia sẻ kiến thức về Excel trên Facebook và Tiktok, với tổng số người theo dõi lên tới 100.000 người.

Các doanh nghiệp tiêu biểu anh đã triển khai đào tạo: các ngân hàng VCB, BIDV, MBB, VIB, PVCombank, LPBank, TPBank, NCB, Oceanbank, công ty viễn thông Viettel Hà Nội, công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI, công ty bảo hiểm MB Ageas Life, công ty chuỗi thực phẩm TH, công ty xuất nhập khẩu Viettel Commerce, công ty dược phẩm Lục Tỉnh Delta, Tổng công ty hạ tầng mạng VNPTNet, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam VNBA.

Anh dày công xây dựng các khóa đào tạo để biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên dễ tiếp thu.

Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. 

Anh là Founder của MasterMOS Education.

 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

SQLMBB - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 28 Học viên
3.600.000đ
5.200.000đ
(-31%)
EDB - Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard K27 - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 12 Học viên
3.000.000đ
4.500.000đ
(-34%)
SQLK69 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ghi lại lớp học OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 9 Học viên
3.600.000đ
5.200.000đ
(-31%)
SQL_NHS_MBB - Ghi lại lớp học SQL cho khối NHS MBB
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 24 Học viên
2.500.000đ
3.600.000đ
(-31%)
UEM - Ultimate Excel Mastery K26 - Ghi lại lớp OFFLINE
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 12 Học viên
3.000.000đ
4.500.000đ
(-34%)
368.000 1.136.000 -68%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 8 giờ 38 phút
Giáo trình: 78 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC