EXL01 - Excel Level 1 - Học Excel bài bản cho người mới bắt đầu

Khóa học Excel được tiếp cận theo hướng đầy đủ, chi tiết theo từng nhóm tác vụ trong Excel, đảm bảo học viên tự tin làm chủ Excel sau khi học xong. Các nhóm tác vụ trong Excel như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View.
Ngọc Chiến MasterMOS
0 đánh giá 121 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên tự tin làm chủ phần mềm Excel.
 • Giải quyết được các yêu cầu công việc liên quan đến việc sử dụng Excel.
 • Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc, bài bản, đầy đủ
 • Học viên sẵn sàng học thêm các kiến thức trong khóa học Excel nâng cao.

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Khóa học dành cho người chưa từng tiếp xúc với Excel để học và làm chủ Excel.
 • Khóa học xây dựng đầy đủ, chi tiết theo từng nhóm tác vụ trong Excel.
 • Các nhóm tác vụ trong Excel như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View.
 • Các nhóm tác vụ được giới thiệu ở mức độ bài bản, dễ theo dõi.
 • Các tính năng ẩn dấu đằng sau các tác vụ sẽ được giới thiệu trong khóa học nâng cao.
 • Khóa học phù hợp cho học viên của tất cả các lĩnh vực có thể theo học.

Đối tượng học viên khoá học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Người mới đi làm công việc văn phòng
 • Người chưa có nhiều kiến thức để làm việc với phần mềm Excel
 • Sinh viên mới ra trường cần trang bị kỹ năng Excel
 • Bất kỳ ai muốn học Excel một cách bài bản,
 • Bất kỳ ai muốn nâng cao kinh nghiệm làm việc với phần mềm EXCEL.

Lợi ích sau khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Học viên tự tin làm chủ phần mềm Excel.
 • Giải quyết được các yêu cầu công việc liên quan đến việc sử dụng Excel.
 • Học viên có kiến thức nền tảng vững chắc, bài bản, đầy đủ
 • Học viên sẵn sàng học thêm các kiến thức trong khóa học Excel nâng cao.

Yêu cầu đầu vào của khóa học "Học Excel cho người mới bắt đầu"

 • Học viên có phần mềm Microsoft Excel phiên bản từ 2013 trở lên.
 • Khuyến khích học viên sử dụng Office 2016, 2019, Microsoft 365.

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập online LMS.PTDL.VN 04:52
 • Bài 1.2: Hướng dẫn cách Download Tài liệu thực hành khóa học trên LMS.PTDL.VN 00:58
 • Bài 1.3: Giới thiệu khóa học 10:45
 • Bài 2: Giới thiệu Giảng viên Ngọc Chiến MasterMOS 01:56
 • Bài 3: Giới thiệu cách sử dụng tài liệu, file lý thuyết, bài tập 06:07
 • Bài 4: Download tài liệu đính kèm khóa học
 • Bài 5: Nhóm Facebook hỗ trợ học viên
 • Bài 6: Số Zalo hỗ trợ học viên của Giảng viên
 • Bài 7: Các thành phần chính của bảng tính Excel 06:34
 • Bài 8: Các TAB chính trên thanh RIBBON 03:29
 • Bài 9: Tìm hiểu về TAB ngữ cảnh 02:20
 • Bài 10: Tìm hiểu về Group/Command/ một số câu hỏi với Ribbon 04:33
 • Bài 11: Một số thao tác cơ bản với Excel 09:28
 • Bài 12: Tạo mới văn bản sử dụng chuột, phím tắt và phím ALT 03:31
 • Bài 13: Mở một văn bản có sẵn 03:20
 • Bài 14: Sử dụng chức năng lưu file SAVE và SAVE AS 05:14
 • Bài 15: Sử dụng chức năng kiểm tra văn bản Check for Issue và Document Properties 03:27
 • Bài 16: Sử dụng chức năng xuất bản và tùy chọn cho Excel: EXPORT, CLOSE, EXCEL OPTION 04:30
 • Bài 17: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FILE 09:04
 • Bài 18: Những lệnh sử dụng chuột phải với Sheet 11:30
 • Bài 19: Nhóm lệnh Clipboard bao gồm Cut, Copy, Paste, Format Painter 07:44
 • Bài 20: Nhóm lệnh chỉnh sửa Font chữ 03:52
 • Bài 21: Nhóm lệnh căn chỉnh vị trí Alignment 07:01
 • Bài 22: Nhóm lệnh định dạng dữ liệu Format Number 09:06
 • Bài 23: Sử dụng định dạng có điều kiện Conditional Formatting 06:49
 • Bài 24: Định dạng dữ liệu theo dạng bảng – Table 07:01
 • Bài 25: Sử dụng kiểu cho ô dữ liệu Cell Styles và thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng 04:28
 • Bài 26: Sử dụng tính năng tự động điền Fill Series và Autofill 08:12
 • Bài 27: Sử dụng chức năng lọc và sắp xếp dữ liệu Sort & Filter 09:05
 • Bài 28: Sử dụng chức năng Tìm kiếm và thay thế Find & Replace 08:33
 • Bài 29: Sử dụng chức năng Đi tới các vùng dữ liệu Go to và Go to Special 03:20
 • Bài 30: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB HOME 21:16
 • Bài 31: Sử dụng chức năng tạo báo cáo nhanh PivotTable và Recommended PivotTable 07:30
 • Bài 32: Cách chèn các đối tượng hình ảnh, đồ họa Picture – Shapes – SmartArt 10:29
 • Bài 33: Vẽ biểu đô và tùy chỉnh biểu đồ Chart 15:16
 • Bài 34: Vẽ đường biểu đồ xu hướng trong một ô dữ liệu Sparklines 05:40
 • Bài 35: Sử dụng tính năng siêu liên kết Hyperlink 09:06
 • Bài 36: Chèn tiêu đề đầu trang và chân trang Header & Footer 05:30
 • Bài 37: Chèn đối tượng văn bản và đối tượng khác Text box và Object 03:17
 • Bài 38: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB INSERT 15:30
 • Bài 39: Sử dụng tính năng thiết lập khổ giấy, căn lề Themes – Margins – Orientation 06:47
 • Bài 40: Sử dụng thiết lập vùng in Size và Print Area 04:48
 • Bài 41: Sử dụng tính năng năng ngắt trang và in lặp lại tiêu đề Page Breaks và Print Titles 10:19
 • Bài 42: Sử dụng tính năng làm vừa vặn trang in Scale to fit và Sheet Options 05:08
 • Bài 43: Sử dụng tính năng in và xem trước khi in Print và Print Preview 07:21
 • Bài 44: Câu hỏi và chữa bài tập với TAB PAGE LAYOUT 08:48
 • Bài 45: Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ kết hợp, thứ tự tính toán, và cách nhập địa chỉ linh hoạt với phím F4 12:39
 • Bài 46: Hai cách nhập hàm và cách tự học kiến thức hàm với bất kỳ hàm nào 09:21
 • Bài 47: Các hàm LOGIC: IF, AND, OR, NOT, HÀM LỒNG NHAU 06:57
 • Bài 48: Các hàm xử lý chuỗi: LEFT, MID, RIGHT, TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEN 07:39
 • Bài 49: Các hàm tính toán tổng hợp: SUM, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MIN, MAX, SUMIF, COUNIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNIFS, AVERAGEIFS 13:05
 • Bài 50: Cách đặt tên vùng dữ liệu và giới thiệu một số hàm Toán học, hàm tìm kiếm, hàm thời gian 07:51
 • Bài 51: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab FORMULAS 15:30
 • Bài 52: Cách import dữ liệu từ 1 file Text 05:51
 • Bài 53: Sử dụng tính năng lấy dữ liệu từ bên ngoài vào Excel Get External Data, Sort & Filter, Text to Columns 05:44
 • Bài 54: Sử dụng tính năng loại bỏ trùng lặp Remove Duplicate và chuẩn hóa việc nhập dữ liệu Data Validation 08:01
 • Bài 55: Sử dụng tính năng tạo tổng con và nhóm dữ liệu Sub Total và Group, Ungroup 06:02
 • Bài 56: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab DATA 07:37
 • Bài 57: Thêm Comment vào ô dữ liệu 04:01
 • Bài 58: Các chế độ VIEW, tùy chọn trong SHOW và ZOOM 06:18
 • Bài 59: Sử dụng đóng băng màn hình Freeze Panes 05:01
 • Bài 60: Sử dụng tính năng phân chia màn hình, thêm màn hình với Split, New Windows 03:35
 • Bài 61: Cách mở tab nâng cao DEVELOPER, giới thiệu về Macro và VBA 08:29
 • Bài 62: Câu hỏi và chữa bài tập với Tab REVIEW, VIEW 06:53
 • Bài 63: Tùy biến thanh Ribbon và Quick Access Toolbar 10:15
 • Bài 64: Chứng chỉ MOS là gì 00:40
 • Bài 65: Sự cần thiết sở hữu chứng chỉ MOS 00:41
 • Bài 66: Các cấp độ chứng chỉ MOS 01:02
 • Bài 67: Thời gian làm bài và điểm đỗ chứng chỉ 02:05
 • Bài 68: Giới thiệu giao diện bài thi MOS Excel 2013 08:07
 • Bài 69: Cài đặt GMETRIX 11:29
 • Bài 70: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 1 16:16
 • Bài 71: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 2 13:07
 • Bài 72: Chữa bài thi thử MOS Excel 2013 phần 3
 • Bài 73: Những việc cần làm để chuẩn bị thi MOS 02:31
 • Bài 74: Kinh nghiệm chuẩn bị thi 03:14
 • Bài 75: Chiến lược làm bài thi thật MOS 04:07
 • Bài 76: Hỗ trợ sau khóa học từ Giảng viên 01:01

Thông tin giảng viên

Ngọc Chiến MasterMOS
482 học viên 46 khóa học

Ngọc Chiến MasterMOS là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu và Tin học ứng dụng với các chứng chỉ Microsoft Technology Associate (về SQL Server/Python), Microsoft Data Analyst Associate (về Power BI), Microsoft Office Master, Microsoft Excel Expert của Microsoft. Chi tiết chứng chỉ của anh tại https://ptdl.vn/ccgv

Anh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Card Product, Digital Banking, Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Anh có kinh nghiệm đào tạo tại nhiều ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, viễn thông, thực phẩm lớn nhất Việt Nam với trên 100 lớp OFFLINE/ZOOM, và hàng nghìn học viên trên các hệ thống ONLINE.

Các đơn vị tiêu biểu anh đã đào tạo: các ngân hàng VCB, MBB, VIB, PVCombank, LienVietPostBank, NCB, Oceanbank, công ty viễn thông Viettel Hà Nội, công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI, công ty bảo hiểm MB Ageas Life, công ty chuỗi thực phẩm TH, công ty dược phẩm Delta, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam VNBA.

Anh dày công xây dựng các khóa đào tạo để biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên dễ tiếp thu. Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“. Anh hiện là giám đốc MasterMOS Education.

 • Kinh nghiệm làm việc:
  • Người sáng lập và Giám đốc công ty TNHH Giáo dục và đào tạo MasterMOS.
  • Anh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Card Product, Digital Banking, Management Information System (MIS) – Business Intelligence (BI) – Data Analytics (DA) tại các ngân hàng hàng đầu Việt Nam.
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thẻ Card Product, ngân hàng số Digital Banking.
  • Nhiều năm kinh nghiệm xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ hoạt động phân tích kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.
  • Nhiều năm kinh nghiệm xây dựng, tự động hóa báo cáo cho các đơn vị.
  • Nhiều năm kinh nghiệm tham gia các dự án Nhà kho dữ liệu Datawarehouse, Khai phá dữ liệu Data Mining.
  • Anh thành thạo các công cụ Xử lý, phân tích dữ liệu như: SSIS, SQL, Excel, Dashboard, VBA, IBM Cognos, Power BI, Power Query, Python.
 • Kinh nghiệm giảng dạy:
  • Anh là chuyên gia đào tạo Phân tích dữ liệu và Tin học ứng dụng với các chứng chỉ Microsoft Technology Associate, Data Analyst Associate, MOS Master của Microsoft.
  • Các ngân hàng anh đã tham gia đào tạo: VCB, MBB, VIB, PVCombank,  LienVietPostBank, NCB, OCB.
  • Các công ty viễn thông anh đã tham gia đào tạo: Viettel Hà Nội, Ban Kế toán quản trị  – Viettel Group.
  • Các công ty tài chính, chứng khoán anh đã tham gia đào tạo: công ty tài chính MCredit, công ty chứng khoán SSI.
  • Các công ty trong lĩnh vực khác: Công ty Dược Lục tỉnh Delta, công ty cổ phần tập đoàn UBGroup, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam VNBA.
  • Anh xây dựng các khóa học để biến kiến thức tin học có tính kỹ thuật cao trở nên gần gũi, dễ tiếp thu.
  • Anh được học viên yêu mến gọi là “Thầy dạy tin học ứng dụng dễ hiểu nhất Việt Nam“.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

EXL10 - Excel Level 1 - Học Excel mỗi ngày qua Video ngắn
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 2 học viên
99.000đ
968.000đ
(-90%)
OFL23 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ghi lại lớp học OFFLINE K56
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 17 học viên
4.800.000đ
5.200.000đ
(-8%)
EXL07 - Excel Level 4 - Power Pivot và DAX để xây dựng mô hình dữ liệu, làm báo cáo
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 0 học viên
1.268.000đ
1.936.000đ
(-35%)
EXL06 - Excel Level 4 - Power Query tổng hợp, chuyển đổi, làm sạch dữ liệu tự động
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 2 học viên
1.268.000đ
1.936.000đ
(-35%)
SQL01N - NEW - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 1 - OFFLINE RECORD
Ngọc Chiến MasterMOS
(0) 9 học viên
1.500.000đ
3.000.000đ
(-50%)
568.000đ 1.136.000đ -50%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 8 giờ 38 phút
Giáo trình: 78 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC