Card image cap
Phân tích dữ liệu, Data Analytics là gì

Phân tích dữ liệu là quá trình xác định, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu để khám phá thông tin hữu ích và có ý nghĩa. Dữ liệu sau đó được tạo thành một câu chuyện thông qua các báo cáo để phân tích nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định quan trọng.

Card image cap
Nghề phân tích dữ liệu, hướng đi mới cho sinh viên kinh tế

Đối với những sinh viên các khối ngành kinh tế, nghề phân tích dữ liệu là một hướng đi mới có rất nhiều tương lai trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang bùng nổ, kéo theo nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực này đang tăng cao.

Card image cap
Nghề phân tích dữ liệu - Hướng đi mới cho nhân viên back office

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với việc chuyển đổi số mạnh mẽ và ứng dụng Robotics vào các quy trình lõi trong ngân hàng (như tín dụng, thanh toán quốc tế, LC…), nguồn nhân lực tại các vị trí back trong ngân hàng ngày càng bị cắt giảm. Tìm cho mình một lối đi phù hợp là nhu cầu rất chính đáng của các nhân sự này, để chuẩn bị trước cho những sự thay đổi.

Card image cap
Vị trí công việc nghề Phân tích dữ liệu

Các phần sau đây nêu bật các vai trò khác nhau này trong dữ liệu và trách nhiệm cụ thể trong phạm vi tổng thể của việc khám phá và hiểu dữ liệu.

Card image cap
Nhiệm vụ của nhà phân tích dữ liệu - Data Analyst

Nhà phân tích dữ liệu là một trong những vai trò quan trọng trong tổ chức, người giúp khám phá và hiểu thông tin để giữ cho công ty luôn cân bằng và hoạt động hiệu quả.

Card image cap
Ứng dụng SQL và VBA vào xử lý, phân tích dữ liệu lớn, tự động hóa báo cáo trong Ngân hàng

Hiện nay, trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nhu cầu ra quyết định dựa trên dữ liệu và tự động hóa các công việc vận hành lặp đi lặp lại để tăng năng suất, hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh trở nên cấp thiết. Đã đến lúc bạn cần học và ứng dụng SQL và VBA vào công việc.